Rapporter 2014

Otillgängligheten ökar i Almedalen – sex av tio arrangemang saknar hörslinga

En halvtidsrapport från Slingpatrullen visar mycket dåliga resultat. Hela 63 % av arrangemangen som Slingpatrullen besökt saknar slinga, och bara ett fåtal har teckenspråkstolk och skrivtolk. Läs mer i Unga Hörselskadades pressmeddelande nedan.

uh_logga_1

 

Sex av tio arrangemang i Almedalen utestänger hörselskadade

Hela 63 procent av arrangemangen i Almedalen saknar hörslinga, visar en kartläggning av Slingpatrullen – en aktionsgrupp från Unga Hörselskadade (UH).
Det innebär att tusentals personer med hörselskada utestängs från debatten, mitt under pågående valrörelse.

Svensk politik hörs för dåligt, säger UHs ordförande, Sara Bryntse.

 

Ungefär var femte person som besöker Almedalsveckan beräknas ha någon grad av hörselnedsättning. Ändå är tillgängligheten för denna grupp sämre än på flera år, rapporterar Slingpatrullen, en satsning från  UH i samarbete med Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Hittills har Slingpatrullen granskat 54 arrangemang, och av dem var det bara 37 procent som hade hörslinga. Det är en klar försämring jämfört med tidigare år, då andelen varit omkring 45 procent. Även teckenspråkstolkning och skrivtolkning saknas på de flesta arrangemang.

– Att det skulle vara så här illa hade vi aldrig kunnat föreställa oss, säger Sara Bryntse, UHs ordförande.

– Det är pinsamt att våra möjligheter att delta i den politiska debatten prioriteras så lågt.

 

Slingpatrullen genomför stickprovsundersökningar under större delen av Almedalsveckan.  Resultatet efter bara tre dagar är nedslående, och visar att okunskapen om hörslingor är stor, och att en del arrangörer också har dåliga attityder till tillgänglighet:

– En arrangör jämförde hörslingor med champagne. Han hävdade att båda var exempel på lyxvaror, berättar Sara Bryntse.

– Det är en oerhört kränkande  jämförelse. Delaktighet är en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati, och får aldrig betraktas som ett lyxigt plus i kanten. Det ska vara en självklarhet – inte minst i Almedalen.

Kontakt

Sara Bryntse, ordförande

sara.bryntse @uh.se

0703-08 47 74

 

Elin Wikander, kommunikatör

Elin.wikander@uh.se

0729-68 10 55

Pressbilder

Bild på Sara: http://uh.se/ungahs/uploads/images/styrelse/1_sara1.jpg

 

Ange fotograf Elin Wikander/Unga Hörselskadade

Fakta om slingpatrullen och om hörselskador

  • Slingpatrullen 2014 har hittills undersökt 54 olika arrangemang, endast 20 har haft hörslinga (37 %).
  • Av 3500 anmälda arrangemang i Almedalen 2014 har endast 140 (4 %) information om att det ska finnas hörslinga.
  • Slingpatrullen 2013 undersökte 91 olika arrangemang. 38 hade hörslinga (42 %), 25 hade teckenspråkstolk (27 %) och 3 hade skrivtolk.
  • Slingpatrullen 2012 undersökte 52 olika arrangemang. 24 hade hörslinga (46 %), 12 hade teckenspråkstolk (23 %) och 1 hade skrivtolk.
  • 1,4 miljoner personer i Sverige uppger att de har hörselproblem, varav 770 000 är i yrkesverksam ålder. Källa: HRF, 2011.

Läs mer på www.slingpatrullen.se!

 

Fakta om Unga Hörselskadade

 

Unga Hörselskadade är en rikstäckande, politiskt och religiöst obunden organisation som tar till vara unga hörselskadades och dövas intresse. Vi samlar, stärker och utvecklar barn och unga med hörselskada i åldern 0-30 år från hela Sverige. Unga Hörselskadade fyller funktionen som mötesplats och kunskapsbank för unga människor med hörselskada. Vi bedriver påverkansarbete i frågor som rör unga med hörselskada. Vår vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

 

Läs mer på www.uh.se!